RƏHBƏRLİK

/ DİREKTORLAR ŞURASI

Image

ƏSƏDULLA İSGƏNDƏROV

Direktorlar Şurasının sədri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
e.isgenderov@naxcivansigorta.az   

İSA İSAYEV

Direktorlar Şurasının üzvü

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Maliyyə və kredit
i.isayev@naxcivansigorta.az   
+994 (36) 550 80 14

Image

/ İDARƏ HEYƏTİ

TURAL ƏLƏKBƏROV

İdarə Heyətinin sədri v.i.e

+994 (36) 550 36 26 
t.alakbarov@naxcivansigorta.az

Image
Image

SƏMA MAHMUDLU

İdarə Heyətinin üzvü / Baş mühasib

/ TƏFTİŞ KOMİSSİYASI

Image

ELŞAD ABDULLAYEV

Təftiş Komissiyasının sədri

MURAD SEVDİMALIYEV

Təftiş Komissiyasının üzvü

Image
Image

MUSA ƏLİYEV

Təftiş Komissiyasının üzvü

m.aliyev@naxcivansigorta.az
+994 (36) 550 85 07

/ DAXİLİ AUDİT XİDMƏTİ

Image

FARİZ EDiLXANOV

Daxili auditor

f.edilxanov@naxcivansigorta.az
+994 (36) 550 33 99